เนื้อหา

คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นางสมศรี เต็มอนุภาพกุล ผอ.โรงเรียนวัดโมลี พร้อมด้วย นางอุษา พิทักษ์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพป.นนทบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ