โรงเรียนบางบัวทอง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All-in One ๙๒ ชุด

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ด้วยโรงเรียนบางบัวทอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All-in One จำนวน ๙๒ ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนบางบัวทอง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bbt.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒๕๗๑๗๕๙๕ ในวันและเวลาราชการ