Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เนื้อหา

แจั้งโรงเรียน 16 โรง ดำเนินการกรอกข้อมูลการได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ภาคเรียน 1/2562

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (Untitled-001.gif)Untitled-001.gif จัดการศึกษา13 Kb46

ขอความร่วมมือ ให้โรงเรียนอีก 16 โรง ที่ยังไม่เข้าไปกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2562 หากดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วยแจ้ง...ใน Line ปชส.สพป.นนท์ 2  ด้วยค่ะ (รายชื่อโรงเรียนที่แนบ)  ขอบคุณค่ะ  

Comments ()

ขอส่งข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (ดัชนีราคาผู้บริโภคฯ.pdf)ดัชนีราคาผู้บริโภคฯ.pdf อำนวยการ1891 Kb18

สนง.พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ข้อมูลราคาผู้บริโภคของจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน เมษายน 2562 เพื่อให้ภาคราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบความเคลื่อนไหวทางภาวะเศรษฐกิจ และตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.price.moc.go.th รายละเอียดดังแนบ

Comments ()

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การอบรม

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (img-190523080546.pdf)img-190523080546.pdf ประชาสัมพันธ์638 Kb22

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับประถมศึกษา" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และจัดการอบรมเขิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษา" สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และออกแบบเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาและ/หรือมัธยมศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม และค่าที่พัก สำหรับค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด  ขอให้ท่านยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯ ดังสิ่งที่ส่ิงมาด้วย 4 พร้อมแนบหนังสืออนุมัติเข้าร่วมการอบรมฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ไปที่ โครงการอบรมกิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน E-Mail : eedp.001@gmail.com โทรศัพท์ 084-2237876 หรือ 080-1322870  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

 

Comments ()

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2562

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (ผ้าป่าสามัคคี.pdf)ผ้าป่าสามัคคี.pdf อำนวยการ2364 Kb10

จังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น.  ณ วัดเทพประทาน  ตำบลทรายขาว  อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  ดังสำเนาใบฏีกาทอดผ้าป่่าสามัคคีฯ ดังแนบ  จึงเชิญชวนท่าน บุคลากรในสังกัด และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัยในการสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  โดยขอให้นำเงินส่งสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  โทร.0-2 5800705-6 ต่อ 14120   ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.

Comments ()

ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (ขอข้อมูลเพื่อวิจัย.pdf)ขอข้อมูลเพื่อวิจัย.pdf อำนวยการ109 Kb29

ด้วย นายธนกฤต  อั้งน้อย  นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา สังกัดบ้ณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาครูใหม่ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดโรงเรียนแห่งการเรียนรู้" จึงขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูลฯ สถานศึกษาดังรายชื่อดังแนบ มาเพื่อให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย

Comments ()

เเจ้งเพิ่มเติมเกณฑ์การเเข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทการเเข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.1-ม.3

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (image1.jpeg)image1.jpeg นิเทศฯ327 Kb52

ของเเจ้งเกณฑ์การเเข่งขันเพิ่มเติม ตามเอกสารดังเเนบ

Comments ()

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 27/34 ปี 2020/2021

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (doc04259520190517095654.pdf)doc04259520190517095654.pdf นิเทศฯ1639 Kb12

     ด้วย Youth Exchange Scholarship(YES)ได้จัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 มีอายุระหว่าง 15 ปี-18 ปี 5 เดือน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ และแอฟริกาใต้ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (พ.ศ.2563-2564)จำนวน 3 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด ติดตามได้ที่ YES บน Social Network ค้นหา "YESThailand"

Comments ()

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ