Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เนื้อหา

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Microsoft PowerPoint 2010)

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (บทคัดย่อ.pdf)บทคัดย่อ.pdf เว็บมาสเตอร์119 Kb55

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Microsoft  PowerPoint 2010) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

Comments ()

การใช้นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (ผลงาน.pdf)ผลงาน.pdf เว็บมาสเตอร์0 Kb0

การใช้นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย นางสาวนภศูล กล้าตลุมบอน

Comments ()

เผยแพร่บทคัดย่อ

ให้เรตสมาชิก

รอข้อมูล

Comments ()

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ