Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

โอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนมีนาคม 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร_มีค62.pdf)ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร_มีค62.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์1177 Kb144

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้โอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชีรายบุคคลแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 256 ตามเอกสารแนบ

       กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.นนทบุรี เขต 2

Share

แนะนำ สพป.นบ.2