Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

   วันที่ 2 มีนาคม 2562 นางธรรมพร  แข็งกสิการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Share

แนะนำ สพป.นบ.2