กลุ่ม สพป.นบ.2

  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2564 โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีี่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลพร้อมทุนการศึกษา ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้จากคิวอาร์โคดตามที่ปรากฏด้านล่าง และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.royin.go.th หรือเฟซบุ๊กของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล