สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรง สำนักงานวิจัยแห่งชาติได้ตระหนักถึงความปลอดภัย จึงเลื่อนการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 ออกไปเป็นช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย  สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.inventorday.nrct.go.th