กลุ่ม สพป.นบ.2

1. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปัจจุบันและที่รับเงินเดือนระหว่างปีภาษี 2563สามารถปริ้นหนังสือรับรองได้ที่ www.nonedu2.net/salary  ระบบเงินเดือนข้าราชการ ใส่เลขบัตรประชาชน/เลขบัญชีธนาคาร (เหมือนปริ้นสลิปเงินเดือน) ไปพิมพ์รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปีภาษี 2563

2.อัตราจ้าง สพฐ.ให้ไปรับที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.นนทบุรี เขต 2 (จินตนา )

 

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล