กลุ่ม สพป.นบ.2

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาเพื่อการพัฒนาครูในยุคนิวนอร์มมอลและใช้เป็นชั่วโมงอบรมของปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[ ]142 kB

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล