กลุ่ม สพป.นบ.2

   กรมธนารักษ์มีโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ 973 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ติดถนนแจ้งวัฒนะ)  เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพงาน คุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการพลเรือน โดยนำที่ราชพัสดุมาดำเนินโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  โดยเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th หรือตามคิวอาร์โค้ด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[ ]141 kB

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล