กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ ซึ่งรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จากโรงเรียนรัฐบาลและ
เอกชนทั่วประเทศเพื่อแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย ผู้ชนะจะได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ
พร้อมทุนการศึกษา โดยมีระเบียบการสำคัญ ดังนี้
๑. การแข่งขันกำหนดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
๒. เปิดรับสมัครโดยการลงทะเบียนสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. รับสมัครจำนวนจำกัด ๒๕๐ คน เมื่อครบจำนวนแล้วจะปิดการรับสมัครทันที
๔. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไม่สามารถจัดสรรค่าเดินทางและค่าที่พักได้
ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ www.orst.go.th หรือเพจ ราชบัณฑิตยสภา ในเฟชบุ๊ก

Attachments:
Download this file (doc04907520210401091703.pdf)doc04907520210401091703.pdf[ ]1408 kB

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล