กลุ่ม สพป.นบ.2

   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 (440 ชั่วโมง) รุ่น 1  (รายละเอียดสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดและสมัครผ่านระบบ ดังเอกสารแนบ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เมธีณัฐ  รัตนกุล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(ผู้ชำนาญการพิเศษ) /หัวหน้าโครงการ โทร. 0-2441-0602-8 ต่อ 1407 หรือ โทร. 091-8720391 (ในวันและเวลาราชการ) 

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[ ]130 kB

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล