กลุ่ม สพป.นบ.2

    โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรื่อง การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รหัส 62064 ระยะเวลา 20 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 5 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ผู้สนในสามารถศึกษารายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[ ]76 kB

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล