กลุ่ม สพป.นบ.2

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โอนเงินครูอบจ.ประจำเดือนธันวาคม 2564 เข้าบัญชีโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังแนบ

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล