กลุ่ม สพป.นบ.2

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด

        สพป.นนทบุรี เขต 2 โอนเงินครูอบจ. เดือนสิงหาคม 2564 เข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เอกสารดังแนบ

        กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.นนทบุรี เขต 2

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล