กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญท่านผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10 "รักษ์บวร รัักษ์ศีล ๕" ถวายเป็นพุทธบูชาและบุชาธรรมมหาปูชนีียาจารย์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง ชาวพุทธทั่่วประเทศ ได้ร่่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา จุดดวงประทีปนัอมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ตลอดจนได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์ที่ตั้งใจอุปสมบทเป็นพระธรรมยาตรา โดยเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ตามเอกสารโครงการดังแนบ

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล