กลุ่ม สพป.นบ.2

แจ้งสถานศึกษาที่เปิดสอนปฐมวัยในสังกัด บันทึกข้อมูลและประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สำหรับสถานศึกษาที่ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย) และข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๖๔ เข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ระบบประเมินออนไลน์ ให้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านทางเว็บไซต์ https://ecdis.dcy go.th 

Attachments:
Download this file (1651735329x2038326421_1.pdf)1651735329x2038326421_1.pdf[ ]1057 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล