กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดงาน Kick Off "เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่" โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick win)
ให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ และขี้แจงแนวทางในการพัฒนาครูด้วย Webinar ปฏิทินวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ ๑๒ เดือน ในวันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ด้วยรูปแบบของ VR เวทีเสมือนจริง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team)

Attachments:
Download this file (498388.jpg)498388.jpg[ ]92 kB
Download this file (498389.jpg)498389.jpg[ ]91 kB
Download this file (498758.jpg)498758.jpg[ ]82 kB
Download this file (58357.jpg)58357.jpg[ ]241 kB
Download this file (58358.jpg)58358.jpg[ ]231 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล