กลุ่ม สพป.นบ.2

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school ปี 2565 โดยสามารถ Download เอกสารได้จากเว็บไซต์ http://deqp.go.th หรือ facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school หรือ Download  ได้จาก QR code ทั้งนี้หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ไม่มีคำอธิบาย

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล