กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส.โคโรนา 2019 ได้ส่งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระ่าบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  มาเพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล