กลุ่ม สพป.นบ.2

  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษโครงการศึกษาภาคพิเศษ ช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ 2  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2565 ซึ่งจะเริ่มเรียนในเดือนตุลาคม 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (220113151138.pdf)220113151138.pdf[ ]437 kB
Download this file (220113151154.pdf)220113151154.pdf[ ]371 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล