กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online ประกอบด้วย
หลักสูตร Onine ตามรอยพ่อ และ หลักสูตร Onine เกษตรลงมือทำ โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันนี้ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้สถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
และนำกิจกรรมไปประยุกติใช้ในการจัดการเรียนรู้รูปแบน Onine ต่อไป

Attachments:
Download this file (1641871354x489539220_1.pdf)1641871354x489539220_1.pdf[ ]484 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล