กลุ่ม สพป.นบ.2

บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด  ได้รับมอบหมายจากกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Internal Affairs and Communications : MIC) แจ้งว่ากระทรวงได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ จัดโครงการ "INNOvation บ้า กล้าคิด"  ขึ้นในประเทศเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัด เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอดพัฒนาการเกิดนวัตกรรมแบบใหม่เข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล  ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.inno.go.jp/th หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2392 3288

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล