กลุ่ม สพป.นบ.2

    สมาคมโภชนการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการศึกษาแนวโน้มประด็นปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ  มีแนวคิดที่จะส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ ลดพฤติกรรมการรับประทานรสหวานมันเค็ม และปัญหาโรคอ้วน  จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอในโครงการ "หนูน้อยยูทูปเบอร์นำเสนอจานผักผลไม้" ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[ ]292 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล