กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับครูในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน ๒๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๖๕ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระภูมิศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดของท่านที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ด้วยความสมัครใจ สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอมรมเชิงปฏิบัติการฯ ไปยังสมาคมภูมิศาสตร์ประเทศไทย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๕๒๕๕๔๖๙ ผศ.ดร. รังสรรค์ เกตุอ๊อต ผู้ประสานงานโครงการ

Attachments:
Download this file (20211122_154448.PDF)20211122_154448.PDF[ ]1718 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล