กลุ่ม สพป.นบ.2

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "การนำเวทคณิตสู่ชั้นเรียน" โดยใช้ Microsoft Teams อบรมระดับประถมศึกษา ในวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2565 และระดับมัธยมศึกษาในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2565 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2565 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : แข่งขัน ณ ประโคนชัย หรือเว็บไซต์ https://zhort.link/IED รายละเอียดดังแนบ

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล