กลุ่ม สพป.นบ.2

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. ในปีการศึกษา 2565 ตามแผนปฏิบัติการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมรายละเอียดดอกสารดังแนบแนบ ทั้งน้สามารถศึกษาลายละเอียดเอกสารได้ทาง https://inno.obec.go.th

Attachments:
Download this file (1639446445x1849960850_1.pdf)1639446445x1849960850_1.pdf[ ]617 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล