กลุ่ม สพป.นบ.2

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดโครงการประกวดภาพยนนต์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 6 (Short Science Film#6) จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (หรือเทียบเท่า) ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด "ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์" ภายใต้แนวคิด "Science Around us:ฝ่าวิกฤตกับวิทย์รอบตัว" โดยการนำเรื่องราวของวิทยาศาสตร์รอบตัว ทั้งในธรรมชาติ อาหาร กีฬา ดนตรี สุขภาพ สัตว์ สิ่งของ และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาทำหนังสั้นวิทย์ที่จะทำให้เรียนรู้ถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ความยาวไม่ต่ำกว่า 8 นาที (ไม่เกิน 10 นาที) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โทร. 09 2279 1729 ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล