กลุ่ม สพป.นบ.2

กรมศิลปากร ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร และจัดส่งข้อมูลช่องทางการเข้าถึงสื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ขอเชิญครู และนักเรียนเข้าไปใช้บริการรวมทั้งตอบแบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสอบถามความคิดเห็นในการเข้าชม/เข้าใช้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมอ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (2.pdf)2.pdf[ ]1326 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล