กลุ่ม สพป.นบ.2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อ "พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม"  จึงขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจส่งผลงานและส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ รายละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.aru.ac.th/sci/?page=sciweek-64 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

Attachments:
Download this file (รายละเอียด.pdf)รายละเอียด.pdf[ ]158 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล