กลุ่ม สพป.นบ.2

  จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 โดยการผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบสื่อมัลติมิเดีย (วีดิทัศน์) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ความสำคัญและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่านสื่อเทคโนโลยออนไลน์ในรูปแบบหลากหลาย เพื่อความปลอดภัยของพุทธศาสนิกชน ระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2565 นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี www.m-culture.go.th/nonthaburi หัวข้อ มัลติมีเดีย : วิดีโอ หรือช่อง YouTube โดยสแกนผ่าน QR Code รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

Attachments:
Download this file (220510080026.pdf)220510080026.pdf[ ]78 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล