กลุ่ม สพป.นบ.2

  สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์การอบรมฟรี "โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน (Performance Agreement-Based Management:PABM) ด้วยการใช้ดิจิทับแพลตฟอร์มโรเงรีนออนไลน์เป็นเครื่องมือ  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[ ]243 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล