กลุ่ม สพป.นบ.2

  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดำเนินการรรับสมัครเด็กและเยาวชนที่มีใจรักงานวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ด้านศาสนา ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านการแสดง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็น "วัฒนธรรมวินิต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ จะได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[ ]485 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล