กลุ่ม สพป.นบ.2

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน (Booster dose) เข็ม 3 สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี โดยเร่งด่วน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่กำลังจะถึง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่พบว่ามีการแพร่ระบาดได้ง่ายและรวมเร็วอาจนำไปสู่การติดเชื้อในโรงเรียนและขยายไปในครอบครัวเป็นวงกว้าง จึงกำหนดการฉีดวัคซีนขึ้นในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565  ณ  อาคาร 5-7 เอ็กซิบิขั่น เซ็นเตอร์ Impact  เมืองทองธานี  สำนักงานศึกษาธิากรจังหวัดนนทบุรี จึงประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) แก่โรงเรียนในสังกัดเพื่อพิจารณา ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล