กลุ่ม สพป.นบ.2

ขอประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตตาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ : 18h International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia ให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยยืนยันสิทธ์การเข้าสอบ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยยืนยันการเข้าสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ https;/bit ly/3bWJTnc ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Attachments:
Download this file (1637314411x550093604_1.pdf)1637314411x550093604_1.pdf[ ]627 kB
Download this file (1637314411x550093604_2.pdf)1637314411x550093604_2.pdf[ ]42 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล