กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 ขึ้น ภายใต้แนวคิด "ประสบการณ์สนุำ สร้างสุขทุกมิติ " Fun (D)  fair  x  sharing"  ระหว่างวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 14 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ บน เว็บไซต์ www.งานกาชาด.Com  แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของงานกาชาด และเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาด และได้ขอความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดเชิญชวนผู้ประกอบการและโรงเรียนต่าง ในพื้นที่จังหวัด เพื่อนำสินค้าของดีและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเด่นๆ ของนักเรียนร่วมออกร้านงานกาชาดออนไลน์ในนาม "ร้านค้าเหล่ากาชาดจังหวัด" จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมออกร้านงานกาชาดออนไลน์ตามความพร้อมด้านการบริหารจัดการด้วยความสมัครใจ ตามรายละเอียดดังแนบ  ทั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ให้เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ผ่ายบริหารงานสำนักงาน โทร. 0-2525-2865 , 0-2527-3878 โทรสาร 0-2525-2160  ทราบ ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 

Attachments:
Download this file (งานกาชาด .pdf)งานกาชาด .pdf[ ]2831 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล