กลุ่ม สพป.นบ.2

ขอเลื่อน งาน Kick Off เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วันที่ 8 กันยายน 2564 ออกไปยังไม่มีกำหนด และจะขอแจ้งกำหนดการใหม่ในภายหลัง

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล