กลุ่ม สพป.นบ.2

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการ "THE SAFETY HUNTER ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยงและชราแลนด์ (ผู้สูงอายุ)" จึงขอเชิญเด็กๆ ที่มีอายุระหว่าง 6-20 ปี หรือกำลังเรียนอยู่ ชั้น ป.1-4 เข้าเรียน "หลักสูตรออนไลน์ The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง" (เข้าเรียนได้ฟรี เมื่อเรียนจบแล้วสามารถดวน์โหลดประกาศนียบัตรได้ด้วย) โดยสามารถสแกน QR Code  เอกสารดังแนบ  เพื่อสมัครกิจกรรม

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล