กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ให้สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส  ณ  วัดสองพี่น้อง  ตำบลต้นตาล  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น. (รายละเอียดกำหนดการตาม QR Code ดังแนบ) จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ โดยร่วมทำบุญบริจาคจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ผ่านช่องทาง ตามแบบร่วมทำบุญดังแนบ และ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมายังกลุ่มการเงินและการคลัง โทรสาร 0 2579 8689, 02 579 6060 E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ID Line : @nrct ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เพื่อออกไปออกอนุโมทนาบัตรให้ต่อไป

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล