กลุ่ม สพป.นบ.2

ขอเชิญชวน โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าปีการศึกษา 2564 ( กิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้าเราจะหยุด โควิด-19) ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายโรงเรียนคำสอนพ่อและเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ในการรณรงค์งดเหล้า ครบพรรษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ ดังที่กล่าวมาข้างต้นโดยโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครและส่งผลการดำเนินงานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วย

Attachments:
Download this file (1626678030x294459472_1.pdf)1626678030x294459472_1.pdf[ ]2150 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล