กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบ ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัดในการกรอกข้อมูลตามแบบกรอกข้อมูลดังแนบ และส่งให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   ทางเว็บไซต์  email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  ด้วย 

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล