กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.) กำหนดจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยทางสมาคมฯ ได้เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 หากสมาชิกของสมาคมรองผู้อำนวยการฯ และผู้สนใจจะร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้ลงทะเบียนผ่านประธานจังหวัดหรือลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยเสียค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ หมายเลขบัญชี 052-0-58432-5 และขอให้ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.addbeit.in.th

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล