กลุ่ม สพป.นบ.2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงานนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ เพื่อให้เห็นสภาพจริงของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านช่องทาง Youtube OBEC Channal , www.obectv.tv และ Facebook : OBEC channel ให้กับโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบและโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล