กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย สำนักงาน สกสค. จังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ไปถวาย  ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร  ตำบลทำราบ  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 29  ตุลาคม 2565  เวลา 10.00 น. จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรฯ ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล