กลุ่ม สพป.นบ.2

 กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564  เด็ก หรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่สนใจสามารถส่งเล่มเอกสารผลงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  สามารถโหลดเอกสารได้ตามคิวอาร์โค้ดในหนังสือเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (210716143331.pdf)210716143331.pdf[ ]78 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล