กลุ่ม สพป.นบ.2

ขอเเจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ยังไม่ได้ส่งแบบเเจ้งความประสงค์ขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ดังนี้

1.โรงเรียนวัดยอดพระพิมล อาจารย์ วรรณา

2.โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)  อาจารย์ สุพรรณี

3. โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ อาจารย์ รัฐภูมิ

4.โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่55 อาจารย์ วนิดา

5. โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) อาจารย์บุญเสริม

6. โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) ผู้อำนวยการเพ็ญผกา

7.โรงเรียนวัดตาล อาจารย์กิ่งแก้ว

8. โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์) อาจารย์รัตนาภรณ์

9. โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) อาจารย์มัลลิกา

10.โรงเรียนวัดกลางเกร็ด ยอดรัก

*ให้กรอกข้อมูลตามเอกสารดังเเนบ และจัดส่งมาที่กลุ่มบริหารการเงินเเละสินทรัพย์ โดยใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยพร้อมระบุหน้าซอง ถึง นางรัตนา เหมะรัชตะ เอกสารประกอบการรับเงินบำเหน็จบำนาญ

 

 

Attachments:
Download this file (img_t210527113710_n1.pdf)img_t210527113710_n1.pdf[ ]351 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล