กลุ่ม สพป.นบ.2

เรียน   ผู้บริหารสถานศึกษา

  ด้วยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จะทำการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการครู ลูกจ้างประจำในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อมิให้เกิดปัญหาการเสี่ยงต่อโควิด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำข้อมูลในการลงทะเบียนขอรับเงินให้กับผู้จะเกษียณทุกท่าน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ให้เเจ้งผู้จะเกษียณอายุราชการ ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มดังเเนบเพื่อประกอบคำขอรับบำนาญฯให้ถูกต้อง จัดส่งมายังกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อย ระบุหน้าซอง "ส่ง นางรัตนา เหมะรัชตะ เอกสารประกอบการรับเงินบำเหน็จบำนาญ "

Attachments:
Download this file (img_t210527113710_n1.pdf)img_t210527113710_n1.pdf[ ]351 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล