Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เนื้อหา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด/ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2562

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รับชมการประชุมทางไกล เรื่อง 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับคู่มือนักเรียน) ทางช่อง DLTV 15

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 รับฟังการบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๑ รุ่น "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พุธเช้า

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุม และรับมอบนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ ที่ 1

ให้เรตสมาชิก

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา 2561

ให้เรตสมาชิก

                                                                                                       

               

                                                          

                 

 

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ให้เรตสมาชิก

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ