Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เนื้อหา

การประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ

ให้เรตสมาชิก

           

ร่วมงานมหกรรมโครงการ TO BE NUNBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ให้เรตสมาชิก

             

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)

ให้เรตสมาชิก

         

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัดต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก

        

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในระยะเวลา 1 เดือน

ให้เรตสมาชิก

      

ทำบุญอิสลามอีซีกุรโบ โรงเรียนประชารัฐบำรุง

ให้เรตสมาชิก

      

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน

ให้เรตสมาชิก

           

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ