กลุ่ม สพป.นบ.2

นายสำเริง  ยิ้มดี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Tel.089-806-6781

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล